Dykare vid Ekenabben

Vrakkyrkogården vid Ekenabben


I Djupasund mellan öarna Sturkö och Tjurkö ligger en historisk skatt i form av skeppsvrak.

Ett vrakområdet med ett 20-tal skepp från ungefär 1550-1650 som medvetet sänktes som en spärr in mot Karlskrona i slutet av 1600-talet. De flesta är idag sammanfallna men kan ses vid dykning. Ett projekt pågår 2021-2023 för att kartlägga vraken och för att ev. tillgängliggöra dykplatsen med skyltar mm. Läs mer om projektet på hemsidan, se externa länkar.