Vämöparken2.jpg

Wämöparken


Wämöparken är en kombinerad kultur-, natur- och nöjespark. Den kallas ibland "Blekinges Skansen".

Vid sidan av infartsleden till Karlskrona, ca 2,5 km utanför centrum ligger Wämöparken, ett naturskönt utflyktsmål med kulturhistoriska byggnader från olika tider och olika platser i Blekinge. Wämöparken invigdes 1910 och då stod också kaffestugan färdig. Det finns 12 äldre byggnader från Karlskrona och Blekinge som har flyttats till Wämöparken för att bevaras. Läs mer om alla byggnaderna på Blekinge museums hemsida, se länk nedan.
Parken är idealisk för strövtåg hela året. På Vilsestigen kan barn promenera och lära sig hur de ska göra om de går vilse i skogen. Följ skyltarna i skogen tillsammans.
Genom Wämöparken går också den populära Wämöleden. Wämöleden är cirka 10 kilometer och sträcker sig runt hela Wämö bland tätbebyggelse, längs med vattnet och genom skogspartier. Vandringsstråket har gjorts tillgängligt för barnvagn, rollator och elrullstol. Wämöleden är väl markerad med skyltar och orange markering på träd och stolpar.

Stugorna och de historiska byggnaderna är öppna under sommaren.
I parken finns ett Mini-zoo med våra vanliga svenska smådjur som har öppet hela året. En trevlig lekplats, utomhus-schack, fia med knuff, en labyrint samt dansbana finns också.

Här finns också en inhägnad hundrastgård för våra fyrfota vänner, som är tillgänglig hela säsongen. Under sommarsäsongen finns även en agilitybana.

Återkommande evenemang i parken är Blekinge mat och trädgårdsmässa, Pumpa-festival, m.fl.

Parkering finns på en grusplan vid parkens ingång.
Karlskrona kommun sköter Wämöparken.